Ultralydsscanning

Ultralydsscanning er en meget skånsom, ikke-invasiv og effektiv metode til at undersøge og visualisere de indre organer og kredsløbet mm udefra. Særlig god er metoden til undersøgelse af bughulens organer som lever, nyrer, tarm, livmoder og blære.

I forbindelse med en ultralydsscanning kan der om nødvendigt udtages små vævsprøver med en lille nål fra relevante organområder til brug til videre diagnostik.

Ultralydsscanning kan også bruges til drægtighedsdiagnostik, hvor fostreblærer og dermed en etableret drægtighed meget tidligt kan påvises. Ultralydsscanning er den eneste metode til med sikkerhed at konstatere om hvalpene eller killingerne er levende, idet man på scanningen kan se de små hjerteslag.

Da ultralydsscanning ikke gør ondt, er det sjældent nødvendigt at bedøve eller berolige dit dyr til en sådan undersøgelse – de fleste dyr er rigtig dygtige til at stå stille undervejs og bliver beroliget af scanningsrummets dæmpede belysning. Da ultralydsstrålerne ikke er farlige, kan du som ejer også være med under undersøgelsen, hvilket også beroliger de fleste dyr.

Gode scanningsbilleder kræver tæt hudkontakt – derfor kan det være nødvendigt at klippe eller barbere dit dyr en smule i forbindelse med undersøgelsen. Der bruges samtidig en ufarlig men lidt klistret ultralydsgel i scanningsområdet. Den tørres let af efter undersøgelsen.