Tryghed for dig & dit dyr

Tryghed under bedøvelse

Der kan være mange bekymringer og meget utryghed forbundet med at ens dyr skal bedøves og måske endda opereres. Det ved vi hos FAMILIEDYRLÆGERNE.

Derfor tilstræber vi, at alle dyr, der skal behandles i narkose hos os, indlægges af en dyrlæge om morgenen. Dyrlægen lytter på dit dyr og vurderer, om det er klar til at blive bedøvet, inden du overlader det til os. I samråd med dig tages der nogle gange en blodprøve som supplement til denne undersøgelse, da det kan være relevant at have mere præcis viden om de indre organers funktion. Eksempler på dette kan være hvis dit dyr er lidt oppe i årene, er meget svækket eller har en kronisk sygdom, som kan påvirke narkosen.

Der er altid risiko, når man bedøver – det gælder dyr som mennesker. Derfor er det vigtigt, at bedøvelsen af dit dyr overvåges grundigt undervejs, så dit dyr får et godt og stabilt forløb både under og efter narkosen. Måling af blodtryk, puls og EKG, væskebehandling med drop og løbende smertelindring er her nøgleord og ting, vi har mulighed for hos FAMILIEDYRLÆGERNE.

Dit dyr forbliver indlagt, indtil en dyrlæge har vurderet, at det er vågent og frisk nok til at komme hjem i vante omgivelser igen, og i dagene efter kontakter vi dig, så vi sikrer os, at dit dyr er kommet sig ovenpå bedøvelsen og behandlingen.

Hos FAMILIEDYRLÆGERNE gennemgår vores patienter i stigende grad komplicerede og længerevarende indgreb og behandlinger i bedøvelse, hvilket kræver særlig hensyntagen til narkose og overvågning af dyret undervejs. Derfor har vi fokus på løbende efteruddannelse af vores dyrlæger og veterinærsygeplejersker indenfor dette område. Det er med til at give større sikkerhed både før, under og efter behandlinger foretaget i bedøvelse.

Vi er derfor også stolte af at have færdiguddannet flere fagveterinærsygeplejersker i smådyrsanæstesi. Uddannelsen tager et år og har omfattet både teoretiske kursusdage og praktikophold på Universitetshospitalet for familiedyr ved Københavns Universitet. Under uddannelsen skal der føres journaloptegnelser på narkoseforløb og der laves en afsluttende opgave.

Alt dette giver mere tryghed for dig & dit dyr.