Neurologi

Hjerne/nervemæssige sygdomme, også kaldet neurologiske lidelser, kan vise sig på mange forskellige måder afhængig af hvilke nerver eller dele af hjernen, der er inddraget.

Nogle sygdomme er medfødte og kan være arvelige og/eller racerelaterede som f.eks. syringomieli hos Cavalier King Charles spaniel, hvorimod andre kan udvikles senere i livet enten helt spontant eller som følge af sygdom eller ulykke.

Ændret gang (slæbende ben, slinger gang, går i cirkler), uforklarlige smertereaktioner, nedsat følesans, skæv hovedholdning, problemer med at tisse, kramper, blindhed og flakkende øjne er alle eksempler på symptomer der kan skyldes neurologiske lidelser.

Hos FAMILIEDYRLÆGERNE har vi ekspertisen til at udrede disse sygdomme, således at diagnosen kan stilles og en eventuel behandling indledes.