Laboratorie

På alle FAMILIEDYRLÆGERNE's dyrehospitaler forefindes veludstyrede laboratorier med apparater til såkaldt "in house analyse" af blod- og urinprøver. Det giver mulighed for hurtige laboratoriesvar med prøveresultater indenfor ganske kort tid. Tilsvarende kan man i akutte situationer (f.eks. ved vagtbesøg) få meget hurtige blodprøveresultater, hvilket kan være afgørende i forbindelse med akut opstået eller forværret sygdom.

En blodprøve vil ofte omfatte undersøgelse af lever- og nyreværdier, blodprocent og infektionstal. Afhængig af dyrets symptomer, kan analysekomponenter til- og fravælges, så undersøgelsen målrettes det enkelte dyrs sygdomsbillede. Disse undersøgelser benyttes oftest ved mistanke om medicinske lidelser, sygdomskontrol eller før narkose og operative indgreb for at sikre, at dyret ikke står med uopdagede symptomløse lidelser (subklinisk sygdom).

Urinundersøgelser anvendes f.eks. ved undersøgelse for urinvejsinfektioner, urinsten eller ved mistanke om cancerceller i urinvejene. Desuden anvendes urinprøver – lige som blodprøver – hyppigt som led i udredning og kontrol af mange forskellige medicinske sygdomme. Til opsamling af urinprøver udleveres et glas med en lille tragt på, som dit dyr kan tisse i. I visse tilfælde kan der være behov for at urinprøven udtages direkte og sterilt fra blæren ved en blærepunktur (cystocentese).

I laboratoriet kan der desuden dyrkes for bakterier og svampe, ligesom der kan undersøges forskellige former for finnålsprøver af væv (cytologi). Ved undersøgelse af større vævsprøver (biopsier) bortopereres hele stykker af sygt væv, som sendes til vævsprøveundersøgelse (histopatologi), som foretages ved et eksternt laboratorie.

Visse specielle analyser af blod, urin og afføring kan kun foretages på et eksternt speciallaboratorie – er der behov for sådanne analyser, udtager og forarbejder vi materialet på klinikkerne, så prøverne kan afhentes af kurer og videreformidles til det eksterne laboratorie samme dag.