Adfærdsrådgivning

Et dyrs helbred og adfærd hænger uløseligt sammen. Smerter og andre problemer med helbredet, kan føre til ændringer i hundens eller kattens adfærd. Omvendt kan langvarig stress føre til problemer med helbredet, da immunforsvaret påvirkes negativt.

Derfor er det oplagt at kunne søge hjælp om adfærdsproblemer ved sin dyrlæge. FAMILIEDYRLÆGERNE tilbyder adfærdsrådgivning til hunde- og katteejere, uanset om det drejer sig om mindre træningsspørgsmål eller deciderede adfærdsproblemer.

For at kunne rådgive korrekt er det dog nødvendigt at sætte sig grundigt ind i alle aspekter omkring dyret. Ofte kan dyrets adfærd dække over noget helt andet end det man umiddelbart tror. Et hurtigt råd kan, i værste fald, gøre problemet værre.

Man skal være klar over, at det at løse et adfærdsproblem er tidskrævende og til tider frustrerende. Som ejer skal man være indstillet på at det kræver engagement, tid og indsats. For at afhjælpe et adfærdsproblem er ændringer i rutiner, i hjemmet og i omgangen med dyret ofte nødvendige. Dertil kommer ofte den træning der skal ændre dyrets reaktionsmønster. Er man villig til at gøre en indsats, vil man til gengæld ofte hurtigt se et resultat af anstrengelserne.

Er der opstået en adfærd man synes er problematisk, skal man heller ikke tøve med at henvende sig. Ofte er det mindre vanskeligt at løse et problem, som ikke har stået på i lang tid.

Adfærdskonsultation

Adfærdskonsultationen henvender sig til ejere, hvis hund eller kat har udviklet en problematisk adfærd, som f.eks. urenlighed, aggression m.m. Inden konsultationen udfylder ejeren et skema med spørgsmål, som tjener til at afdække dyrets baggrund, hverdag og naturligvis årsagen til henvendelsen. Skemaet returneres til klinikken og dernæst aftales tid til adfærdskonsultationen. Denne varer én time og målet med samtalen er at give ejer en forståelse for, hvorfor problemet er opstået og redskaber til at ændre adfærden. Efter konsultationen modtager ejer skriftligt materiale med planen for efterfølgende træning og andre nødvendige tiltag.

Rådgivningssamtale

Rådgivningssamtalen henvender sig til dyreejere som ønsker rådgivning med henblik på forebyggelse af adfærdsproblemer, samt mindre træningsspørgsmål osv. Det kan dreje sig om valg af hunderace, hvordan man bedst fører to katte sammen m.m.

Adfærdsrådgivningen tilrettelægges individuelt og vi vejleder dig gerne, hvis du er i tvivl om, det er en adfærdskonsultation eller en rådgivningssamtale du og dit dyr har brug for.