Myndigheder

Rejse med hund og kat

Hundelovens Forbudsordning

Bekendtgørelse om overdragelse af kattekillinger
(Pr. 15/11-2009 er det blevet forbudt at modtage og videregive kattekillinger, som er under 12 uger gamle og overtrædelse kan straffes med bøde).