Reproduktion

Vi modtager henvisning af patienter inden for alle aspekter af området reproduktion. Henviste patienter udredes i tæt samarbejde med henvisende dyrlæge, der efterfølgende modtager en epikrise over udredningsforløbet.

Eksempler på henvisningsområder:

  • Fastsættelse af parringstidspunkt (progesteronmåling, vaginoskopi, vaginal cytologi)
  • Tapning og sædkvalitetsvurdering
  • Inseminering (frisk og frostsæd)
  • Drægtighedsdiagnostik
  • Udredning af fertilitetssproblemer
  • Udredning af østrussymptomer på trods sterilisation

For henvisning af patienter på reproduktionsområdet kontaktes fagdyrlæge Jacob Kjær Larsen